Voor nieuws en sport luister je naar NPO Radio 1

Als je niet zoveel met muziek op hebt, maar wel graag op de hoogte blijft van het allerlaatste nieuws en actualiteiten, is NPO Radio 1 een goede zender om online naar te luisteren. Je kunt deze zender de hele dag aanzetten en meeluisteren met alle onderwerpen die er op dit moment toe doen. Je krijgt op vaste tijden het nieuws en er is ook tijd voor politiek en – niet te vergeten – humor. Dat is een mooie afwisseling op de serieuze nieuwsberichten die je vanuit de rest van de wereld hoort.

Lees meer